Pab kev zoo siab rau cov kws tshaj lij fab kev ua haujlwm cov kws tshaj lij txog kev yeej cov tshuaj yej

Pab neeg muab nqi zog

Pab kev zoo siab rau cov neeg ua haujlwm koom ua haujlwm kev yeej rau kev yeej ntawm pab neeg muab kev pab , lwm lub tuam tsev yuav ua raws lawv tus piv txwv.

IE${24`MUM}QAVK)OMBTG3M


Sijhawm Post: Jan-23-2021